125 års jubilæum i 2005

Toftlund frivillige Brandværn havde i 2005 125 års jubilæum.
I den andledning husstandsomdelte vi et "Jubilæumsskrift",
som du kan læse uddrag af her på siden.

Hent HELE jubilæumsskriftet KLIK HER (Bemærk ca 4 MB)

   
 

 

 

Borgmesteren

Kære deltagere!

Det Sønderjyske Brandværnsstævne
er i år henlagt til Toftlund. En væsentlig
årsag til dette er naturligvis, at
Toftlund Frivillige Brandvæsen i år
fejrer sit 125 år`s jubilæum.
I de 125 år der er gået, har beredskabet
ændret sig meget, i takt med samfundsudviklingen
og den tiltagende
teknologiske udvikling.
Også lovgivningen omkring beredskabets
vilkår har ændret sig meget.
En af de ting der er sket, er at beredskabsområdet
nu er henlagt til forsvarsministeriet.
Og det kan vel være

meget fornuftigt, idet der jo på en del

sammenfaldende områder.

Også ny lovgivning omkring dimensioneringen

er kommet. Der bliver nu

arbejdet ud fra den såkaldte risikobaserede

dimensionering, der lægger op

til en mere individuel vurdering af de

forskellige områder, det pågældende

beredskab dækker.

Også de situationer eller ulykker de

frivillige brandværn i dag rykker ud

til, har ændret sig.

I dag er det ikke kun til ildebrande

man rykker ud. Mange steder bliver

de frivillige brandværn også kaldt

til trafikulykker. De anvender frigørelsesværktøj.

Nogle steder har man

hjertestarter. Og sådan kommer der

nye tiltag til, alt efter, hvordan beredskabet

er planlagt.

Det kræver derfor, tiltagende meget

af den enkelte brandmand, at være

en del af det frivillige beredskab. Det

er et risikofyldt arbejde, der hvert år

desværre koster menneskeliv.

Også derfor er det så vigtigt, at man

er ordentligt og professionelt uddannet,

i ordets bogstaveligste forstand,

ordentligt klædt på til at løse de opgaver,

man kommer ud til.

Så sikkerheden og den egentlige

indsats er i højsæde. Bliver gjort

effektivt og professionelt.. Det er en

uomtvistelig nødvendighed.

125 år er mange år og Toftlund Frivillige

Brandvæsen må derfor høre til

blandt de ældste ikke bare her i Sønderjylland,

men i hele landet.

Der skal fra Nørre-Rangstrup Kommune

lyde et stort og velment tillykke

med jubilæet. Tak for Jeres indsats og

alt godt fremover.

Mange venlige hilsner
Ole Østvig Nissen
Borgmester.

 

 

 

 

 

 

MEYER Reklame www.74834250.dk


WEBMAIL