Bliv brandmand i Toftlund

Hvad kræves der for at blive optaget som brandmand i
Toftlund frivillige Brandværn ?

At du er sund og rask, er mellem 18 og 40 år og har fast bopæl indenfor 4 minutters afstand fra stationen.

At du villige til at gennemgår uddannelse efter bekendtgørelse om uddannelse af redningsberedskabets personeludsendt af Beredskabsstyrelsen.

Førstehjælp
Inden grundkursus påbegyndes skal et 12 timers førstehjælpskursus med gennemoplivning gennemgås, et evt. kursus må højst være 2 år gammelt.

Grunduddannelse Indsatslinien
Kurset er på 37 timer og dette skal være gennemført inden for det første år. Kurset afsluttes med en lille prøve, der skal bestås for at kursusbevis kan udleveres. Deltagelse i samtlige lektioner kræves.

Formålet med grunduddannelsen er, at uddanne deltageren til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at man kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumudlægning, samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af slangetender og tankvogn. Som hjælper er man ikke uddannet som røgdykker, og man må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v. Som hjælper skal man endvidere ved uheld med farlige stoffer kunne løse opgaver uden for "den indre afspærring". Man må således ikke have opgaver i det farligste område.
Før kursusstart skal deltageren have en godkendt helbredsattest.

Funktionsuddannelse Indsats
Senest i tredje år skal funktionsuddannelse Indsats på 148 timer gennemgås. Det indeholder bl. a. en røgdykkeruddannelse og et dybere kendskab til emner fra Grunduddannelse Indsatslinien.

Formålet med uddannelsen er, at deltageren skal kunne fungere som selvstændig på et slukningstog. Funktionsuddannelsen afsluttes med en mundtlig/ praktisk prøve. Når funktionsuddannelsen er bestået, må brandmanden udføre alle opgaver på slukningstoget og virke som røg- og kemikaliedykker.

Håndtering af tilskadekomne
Kurset er på 20 timer og skal være gennemført inden for femte år. På kurset lærer man, at alene eller sammen med anden, kunne - med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand - kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på bevægeapparatet. Endvidere får deltagerne kendskab til bevægeapparatets anatomi og fysiologi.

Øvelser
For at vedligeholde brandmandens uddannelse, gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed.

Hvis en brandmand ikke har fungeret som brandmand i 5 år, er uddannelsen forældet, og han skal gennemgå en ny uddannelse for at kunne genoptage arbejdet.

 Denne komplette uddannelse er godkendt i hele Danmark.

Har dette vagt din interesse! 

Kontakt

Toftlund frivillige Brandværn
Kornvang 34
6520 Toftlund

 

 

 

MEYER Reklame www.74834250.dk


WEBMAIL